Kamapp Messenger Kullanım Koşulları

Taraflar Ve Konu

 • Kamapp Messenger Kullanıcı Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”); Sonet İnternet Erişim Hizmetleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ. (“İŞLETMECİ” veya “Sonet”) ile Kamapp Messenger UYGULAMA’sı (”UYGULAMA”) kullanıcıları (“KULLANICI” veya “KULLANICILAR”) arasında İŞLETMECİ’ye ait Sosyal Mesajlaşma UYGULAMA’sının KULLANICI tarafından kullanımı konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. SÖZLEŞME’de İŞLETMECİ ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.
 • Şüpheye mahal bırakılmaksızın, İŞLETMECİ tarafından, tamamen kendi kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dâhildir ve bu SÖZLEŞME ile birlikte yorumlanacaktır.
 • UYGULAMA Sonet İnternet Erişim Hizmetleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ. tarafından geliştirilmiştir.
 • UYGULAMA, KULLANICILAR’ın cep telefonlarından diğer KULLANICI’lara UYGULAMA’nın izin verdiği tür ve boyutta her türlü yazılı / sesli / görüntülü mesaj ve dosya gönderebilecekleri, sesli ve görüntülü arama yapabilecekleri bir ücretsiz bir mesajlaşma UYGULAMAsıdır.
 • Kamapp Messenger ile mobil ve sabit hatlı telefon ve SMS servisleri arasında önemli farklar vardır. Hizmetlerimiz, polis, itfaiye veya hastaneler dâhil olmak üzere acil servislere veya acil servis sağlayıcılarına erişim sağlamaz veya acil durum servislerine bağlantı sağlamaz. Bu tip acil durumlar için KULLANICI’lar cep telefonu, sabit hatlı telefon veya başka bir servis aracılığıyla ilgili acil servis sağlayıcılarınızla iletişim kurabileceğinizden emin olmalıdır.
 • UYGULAMA, mobil şebeke operatörlerine bakılmaksızın, tüm kullanıcıların kullanımına açıktır.
 • KULLANICI’nın, cep telefonuna indirmiş olduğu iOS & Android Kamapp Messenger UYGULAMA’sı için bu SÖZLEŞME’nin ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve GİZLİLİK POLİTİKASI’nın kabul etmesi sonrasında İŞLETMECİ kayıtlarına geçtiği anda bu SÖZLEŞME kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Bu SÖZLEŞME veya KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve GİZLİLİK POLİTİKASI’nın kabul edilmemesi halinde UYGULAMA kullanılamayacaktır.
 • İŞLETMECİ, hiçbir koşulda, Kamapp Messenger Mobil UYGULAMAsının kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dâhil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, içerikten ve KULLANICI tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. KULLANICI işbu UYGULAMAyı indirmesi ile işbu SÖZLEŞME’nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME’nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, UYGULAMAyı ve kullanmamalıdır. Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi üzerinde olacaktır.

Beyan ve Taahhütler

 • KULLANICI, Kamapp Messenger UYGULAMA’sını bu SÖZLEŞME’ye ve yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak kullanacağını kabul eder.
  • Kayıt: KULLANICI Hizmetleri kullanmak için doğru cep telefonu bilgilerini sağlamalıdır. KULLANICI, UYGULAMA hizmetlerini kullanmak için için İŞLETMECİ’den veya üçüncü taraf sağlayıcılarımızdan kayıt kodlarını içeren metin mesajları ve telefon görüşmeleri almayı kabul eder.
  • Adres defteri: UYGULAMA, Mevzuata uygun olarak, KULLANICILAR’ın telefon numaralarını ve mobil adres defterindeki diğer kişileri, hem UYGULAMA kullanıcıları hem de diğer kişiler de dâhil olmak üzere düzenli olarak günceller.
  • Cihazlar ve Yazılım: KULLANICI UYGULAMA’yı kullanmak için bazı cihazlar, yazılımlar ve veri bağlantıları sağlamalıdır. Teknolojik gelişmeler ile cihaz yeterlilikleri değişiklik gösterebilir. Aksi halde UYGULAMAyı kullanamayabilir. Ayrıca UYGULAMA KULLANICI’ya hizmet sağlamak için gerekli olduğu zaman bildirim gönderebilir ve KULLANICI buna izin vermiş olur.
  • Ücretler ve Vergiler: Kamapp Messenger UYGULAMA’sı ücretsiz bir uygulamadır. Ancak KULLANICI UYGULAMA’yı kullanmakla ilişkili tüm taşıyıcı veri planlarından, İnternet ücretlerinden ve diğer ücret ve vergilerden sorumludur.
 • KULLANICI, bu UYGULAMA’ya, Apple App Store ve Google Play UYGULAMA dükkânlarından UYGULAMA’yı cep telefonlarına yüklemek ve dilediğinde bu mobil UYGULAMAyı açmak suretiyle ulaşabilecektir. KULLANICI, bu UYGULAMA’ya https://web.kamapp.com adresi üzerinden giriş yapmak suretiyle de ulaşabilecektir.
 • İŞLETMECİ, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin işbu SÖZLEŞME dâhilinde tanıdığı hakları değiştirme hakkını saklı tutar.
 • KULLANICI, İŞLETMECİ’nin önceden yazılı izni olmaksızın UYGULAMA’yı hiçbir halde kopyalayamaz, transfer edemez, ya da UYGULAMA’yı ve herhangi bir bölümünü başkalarına dağıtamaz; UYGULAMA’nın yazılımına ilişkin ters mühendislik ve değiştirme girişimde bulunamaz, derlemeleri ayıramaz, bileşenlerine bölemez, değiştiremez, satamaz, çalışmalara dayalı türetmeler yapamaz, kaynak kodlarını çıkarma girişiminde bulunamaz.
 • KULLANICI, UYGULAMA’yı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını; bu yöndeki bir eyleme katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/veya teşvik etmeyeceğini işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, UYGULAMA’yı, tüm veri veya diğer malzemeleri aşağıda yazan şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder
  • Üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olup bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde,
  • Donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde,
  • Üçüncü şahısların bilgisayar/mobil sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere
 • KULLANICI, UYGULAMA dâhilinde aşağıdaki eylemlerde (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:
  • UYGULAMA’ya kayıt olurken yanıltıcı ve yanlış bilgi vermek,
  • Başka bir KULLANICI’ya veya kişiye ait bilgileri hukuka aykırı şekilde elde etmek veya kullanmak,
  • İŞLETMECİ tarafından yayınlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek,
  • Diğer KULLANICI’ların kişisel ve hesap bilgilerini hukuka aykırı bir şekilde elde etmek,
  • İŞLETMECİ’nin ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
  • İŞLETMECİ’nin ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin itibarını zedelemek veya İŞLETMECİ’nin iş faaliyetlerini kesintiye uğratmak,
  • Müstehcen dil ve şiddet içeren mesajlar, videolar veya sesler gibi uygunsuz bilgiler yayımlamak ve göndermek,
  • İŞLETMECİ’nin önceden yazılı izni olmaksızın kar amaçlı kullanmak,
  • Hukuka ve bilgi iletişim teknolojileri regülasyonlarına aykırı davranmak
  • İŞLETMECİ, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir ve her türlü hukuki haklarını saklı tutar.
 • KULLANICI’nın UYGULAMA’yı kullanarak göndereceği ve/veya depolayacağı tüm içeriklerin Türkiye Cumhuriyeti’nde ve tüm dünyada geçerli olan mevzuat hükümlerine uygun olması, hakaret içermemesi KULLANICI’NIN sorumluluğundadır.Bu kapsamda, UYGULAMA kullanılarak sunulan, paylaşılan, yüklenilen tüm düşüncelerin, eylem, yazı, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ve sınai mülkiyet konusu unsurların KULLANICI’ya ait olması veya bunları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma konularında KULLANICI’nın yetkiye sahip olması gerekmekte olup bu konuda İŞLETMECİ’ye yönelik tüm takip ve taleplerden bizzat KULLANICI sorumludur. KULLANICI, UYGULAMA’yı kullanarak sunduğu, paylaştığı, yüklediği tüm içerikten resmi kurum ve kuruluşlara, üçüncü kişilere ve İŞLETMECİ’YE karşı münferiden sorumludur.
 • KULLANICI, UYGULAMA hakkında geri bildirim veya öneriler gönderirse, geri bildirim ve/veya öneriler KULLANICI’ya karşı yükümlülük taşımadan İŞLETMECİ tarafında kullanılabilir.
 • İŞLETMECİ, UYGULAMA’ya işlevler ve özellikler ekleyebilir, mevcut işlevleri ve özellikleri kaldırabilir, istediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden durdurabilir, değiştirebilir ve kullanımla ilgili yeni kısıtlar ekleyebilir veya oluşturabilir, Kamapp Messenger UYGULAMA’sına yönelik tüm hüküm ve üyelik şartlarını, gizlilik politikasını ve/veya açıklamış olduğu tüm şartları değiştirme hakkını saklı tutar. UYGULAMA’yı kullanmaya başlayarak, UYGULAMA kapsamında zaman zaman yapılacak değişiklikleri ve güncellemeleri takip ederek değişen kural ve şartları kabul etmiş olursunuz.
 • İŞLETMECİ, UYGULAMA üzerinden sunulacak hizmetleri yetkisiz bir şekilde kullanma girişiminde bulunan, bu sistemlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranışlar sergileyen veya böyle davranışlar sergileyen otomatik programlar hazırlayan, UYGULAMA üzerinde yer alan olası açıkları kullanarak sistemi kullanılmaz hale getirmeye teşebbüs eden kişilerin -eğer varsa- var olan hesaplarını sonlandırır.
 • UYGULAMA’ya yönelik kullanıcı adınız, şifreniz ve diğer hesap bilgilerinizi korumak ve üçüncü kişilerle paylaşmamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. İşbu SÖZLEŞME’nin ve UYGULAMA kurallarının ihlali halinde İŞLETMECİ her zaman için hiçbir sorumluluk altına girmeden kullanıcı kaydını ve şifresini geçici ve/veya kalıcı olarak iptal etme hakkına sahiptir.
 • İŞLETMECİ, istediği zaman, kendi takdirine bağlı olarak ücretsiz veya ücret karşılığında, limitli şekilde veya deneme amacıyla ya da sürekli olarak ilave özellikler veya servisler sunabilir. Bu durumda, İŞLETMECİ, ilave servislerin özel kullanım koşullarını belirler. İlave servisler sadece kişisel kullanım içindir.
 • İŞLETMECİ UYGULAMA kapsamındaki (ihlal durumunda yapılacak bildirimler de dâhil olmak üzere) KULLANICI’ya yönelik bildirimlerle genel bildirimleri KULLANICI’nın sistemde kayıtlı telefon numarasına SMS olarak ve/veya sistemde kayıtlı e-posta adresine e-posta olarak ve/veya UYGULAMA üzerinden bildirim şeklinde iletebilecektir. KULLANICI, İŞLETMECİ’nin belirtilen usullerden biriyle yaptığı bildirimin hukuki çerçevede geçerli bir bildirim olacağını kabul ve beyan eder.
 • İŞLETMECİ, UYGULAMA’ya yönelik yenilikleri, değişiklikleri ve güncellemeleri web sitesinden ve/veya sosyal medya hesaplarından ve/veya UYGULAMA üzerinden duyuracaktır. Söz konusu değişiklikler yayın tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Hizmet ve Yükümlülükler

 • KULLANICI’nın UYGULAMA’yı tüm özellikleriyle kullanabilmesi için güncel ve aktif konumdaki cep telefonu numarasının sisteme girişini yapması gerekmektedir.
 • KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde İŞLETMECİ’nin her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:
  • KULLANICI hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;
  • Kullanmakta olduğu yazılım, donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle UYGULAMA’da ortaya çıkabilecek sorunlar;
  • KULLANICI’nın UYGULAMA ve diğer hizmetleri eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak UYGULAMA’da ortaya çıkabilecek sorunlar;
  • İşbu SÖZLEŞME’ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.
 • KULLANICI, UYGULAMA’yı bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde,
  • Tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını,
  • İŞLETMECİ’nin bu kabil dava, şikâyet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını,
  • SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, İŞLETMECİ’nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve İŞLETMECİ’nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 • Sunulan Hizmetler daima geliştirilmekte olup İŞLETMECİ tarafından sunulan hizmetinin biçim ve niteliği KULLANICI’ya önceden bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilmektedir. Ayrıca, İŞLETMECİ, KULLANICI’ya Hizmetleri (ya da Hizmetlerdeki herhangi bir özelliği) sunmaya (kalıcı ya da geçici olarak) son verebilir. Bu durumda İŞLETMECİ’nin KULLANICI’ya önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Fikri Mülkiyet

 • İŞLETMECİ, UYGULAMA üzerinde tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibidir. UYGULAMA, uluslararası anlaşmaların yansıra, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerinin koruması altındadır. Bununla birlikte, UYGULAMA’nın, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri ile korunabilmesi için İŞLETMECİ tarafından gerekli başvurular yapılmıştır.
 • UYGULAMA’da yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece İŞLETMECİ’ye aittir veya İŞLETMECİ tarafından lisans hakları alınmıştır. Bu bilgiler, İŞLETMECİ’nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
 • UYGULAMA’nın kullanılması, İŞLETMECİ tarafından KULLANICI’ya sağlanması, KULLANICI’ya UYGULAMA’nın hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, İŞLETMECİ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya İŞLETMECİ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.
 • UYGULAMA’yı kullanarak göndereceği içerikte KULLANICI’nın sahip olduğu tüm fikri mülkiyet hakları KULLANICI’nın kalır.
 • KULLANICI, UYGULAMA’yı değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü hizmeti bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde tersine mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.
 • KULLANICI, UYGULAMA kapsamındaki doğrudan ve bağlantılı eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.
 • KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, UYGULAMA’nın kullanımı sırasında kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya İŞLETMECİ’ye ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

Sorumluluğun Sınırlanması

 • İŞLETMECİ,
  • Kamapp Messenger UYGULAMA’sı ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar ya da bozulmalardan;
  • Kamapp Messenger UYGULAMA’sının KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden;
  • Her trürlü virüs, yazılım arızaları ya da benzeri mekanizmalardan kaynaklanan hasarlarla birlikte, UYGULAMA’daki ve UYGULAMA kapsamındaki içerikteki, bilgideki, yazılımdaki ve UYGULAMA yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki ya da UYGULAMA’ya girişteki yanlışlardan, hatalardan veya kusurlardan kaynaklanan iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, program ve bilgi kaybı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan, dolaylı, maddi, manevi zarardan ve yoksun kalınan kardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 • İŞLETMECİ, UYGULAMA ile sunduğu her türlü içerik ve servis üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI’ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.
 • UYGULAMA’da İŞLETMECİ’nin kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar görüntülenebilir, İŞLETMECİ’ye ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer Web sitelerine yönlendirme yapılabilir. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmeniz halinde üçüncü kişilerin kullanımında ve aitliğinde olan bu web sitelerinin politika ve uygulamalarında İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • Bu SÖZLEŞME’de belirtilen internet sitesi veya sitelerinin (https://www.kamapp.com) kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, İŞLETMECİ ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
 • KULLANICI’nın UYGULAMA’nın sürüm güncelleştirmesini ve diğer fonksiyonel güncellemeleri zamanında ve/veya doğru biçimde yapmaması (güncellemenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan adımları tam olarak yerine getirmemesi) durumunda, KULLANICI’nın karşılaşacağı başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • KULLANICI’nın UYGULAMA’yı hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya hukuk kurallarına aykırı olarak kullanması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • Hukuki yollardan elde edilmeyen veya İŞLETMECİ tarafından piyasaya sürülmemiş bir UYGULAMA’nın kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • Kurulum aşamasında KULLANICI’ya bildirilen ayarların KULLANICI tarafından değiştirilmesi veya UYGULAMA’nın KULLANICI tarafından devre dışı bırakılması veya programın yanlış kurulumu nedeniyle meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • UYGULAMA’nın kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması veya erişim sağlanamaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kâr yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan, kâr kaybından, yoksun kalınan kârdan/gelirden ve cezai sonuçlardan İŞLETMECİ, bağlı kuruluşları, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve lisans verenleri sorumlu değildir.
 • İŞLETMECİ, savaş, ayaklanma, grev, doğal afet, internet alt yapısı (servis sağlayıcıların sorumlulukları veya ihmalleri dâhil), teknik sorunlar veya şebeke arızaları, telefon hatları, bilgisayar sistemleri veya yazılım ya da her türlü kanun, düzenleme, iç tüzük, ya da diğer eylem veya mahkeme, devlet veya hükümet temsilciliklerinin iyi çalışmaması da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü haricinde gerçekleşen her türlü olayın neden olduğu ve SÖZLEŞME’nin hükümlerini UYGULAMA’yı erteleyen herhangi bir aksaklıktan sorumlu değildir.
 • İŞLETMECİ, SÖZLEŞME’de açıkça belirtilenler dışında UYGULAMA ile ilgili hiçbir belirli vaatte bulunmamaktadır. Bu kapsamda, UYGULAMA’da yer alan içerikler, işlevler, bunların güvenilirliği, kullanılabilirliği ve ihtiyacınızı karşılaması hakkında hiç bir taahhütte bulunulmamaktadır. Bu kapsamda, İŞLETMECİ, UYGULAMA’da mevcut olan her türlü içerik ve bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya yazılımınızı, verilerinizi ya da cihazınızı değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu hususunda hiçbir garanti vermemektedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 • İŞLETMECİ’nin, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve GİZLİLİK POLİTİKASI bu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olup UYGULAMA’yı kullanırken kişisel verilerinizin ne şekilde korunduğunu açıklamaktadır. UYGULAMA’yı kullanarak bu gizlilik politikasının kurallarına tabi olursunuz.
 • UYGULAMA’ya giriş yaparken KULLANICI’nın girdiği telefon numarası doğruluğundan KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan İŞLETMECİ sorumlu değildir.
 • İŞLETMECİ, KULLANICI’ya ait kişisel verileri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir.
 • İŞLETMECİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılacak ikincil düzenlemelere riayet edeceğini beyan eder.
 • İŞLETMECİ, KULLANICI’ya ait kişisel verileri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir.
 • İşbu Sözleşme ile birlikte kabul edilen Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası uyarınca, KULLANICI, İŞLETMECİ’nin 6698 sayılı Kanun uyarınca yerine getirmesi gereken aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirdiğini beyan eder.
 • KULLANICI Gizlilik ve Veri Koruma Politikası kapsamında verilerin kişisel verilerin, 6698 sayılı Kanun’da yer alan hukuki sebeplerin yanında iş geliştirme, reklam faaliyetleri sürdürme, analitik faaliyetler yürütme, hizmet kalitesi sağlama, UYGULAMA’nın operasyonelliğini devam ettirme, izinsiz ve hileli kullanımları tespit etme gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Politika metninde belirtilen kapsamda işlenebileceğini kabul eder.
 • KULLANICI, kişisel verilerin, İŞLETMECİ’nin, iştiraklerinin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya anlaşmalı olduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede işbu SÖZLEŞME ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlarla ve Kişisel Verileri Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul eder.
 • İŞLETMECİ, KULLANICI’nın kişisel verilerini, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak, İŞLETMECİ’nin SÖZLEŞME kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devredebileceği yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda aktarabilecektir.
 • İŞLETMECİ’nin bir iflas, birleşme, devralma, şekil değiştirme veya varlık satışına dâhil olması halinde, KULLANICI’nın bilgileri bu işlemin bir parçası olarak satılabilir veya devredilebilir. İşbu Sözleşmedeki taahhütler, yeni kuruluşa devredilen bilgiler için de geçerli olacaktır.
 • İŞLETMECİ kişisel verilerinizi korumak amacıyla tüm makul idari, teknik ve fiziksel kontrol mekanizmalarını içeren bir bilgi güvenliği programı uygulamaktadır.
 • Ancak internet üzerinden iletim ya da elektronik saklamaya ilişkin hiçbir yöntem tamamıyla güvenli olmayıp İŞLETMECİ bu kapsamda mutlak güvenliği garanti edememektedir.
 • İŞLETMECİ’nin KULLANICI’nın içeriğini aşağıdaki koşullarda saklaması veya ifşa etmesi gerekebilir:
  • Geçerli yasalara veya düzenlemelere uymak için;
  • Mahkeme emri, mahkeme celbi veya diğer yasal işlemlere uymak için;
  • Bir devlet otoritesi, emniyet teşkilatı kurumu veya benzeri bir kuruluş tarafından yasal bir talebe cevap vermek için (bulunduğunuz bölgede veya başka yerlerde);
  • Geçerli yasa veya düzenlemelerin, yasal işlemlerin veya devlet organının sizin yetki alanınızda veya başka bir yerde olup olmadığına bakılmaksızın, geçerli yasalara veya düzenlemelere uymanın makul bir şekilde gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda.

Çeşitli Hükümler

 • İşbu SÖZLEŞME ve yorumlanması, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Taraflar, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.
 • İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.
 • İşbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak yazılı olduğunda ve İŞLETMECİ tarafından kabul edilirse geçerli olacaktır.
 • İŞLETMECİ, UYGULAMA’ya ilişkin koşulları, zaman zaman değiştirilebilme hakkını saklı tutar.
 • SÖZLEŞME’de düzenlenmeyen hususlarda genel mevzuat hükümleri ve İŞLETMECİ’nin benzeri UYGULAMA ve servisler için yayınladığı kurallar geçerli olacaktır. KULLANICI, SÖZLEŞME’nin tüm hükümleri okuduğunu, içeriğinden haberdar olduğunu ve bilerek kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ
  • UYGULAMA’yı cihazınızdan geçici veya kalıcı olarak kaldırarak, silerek, SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz UYGULAMA’yı kullanma hakkınızı geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilirsiniz. Bu durumda SÖZLEŞME de kendiliğinden sona erecektir.
  • İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME’yi ve KULLANICI’nın UYGULAMA’yı kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin feshetme hakkını saklı tutar.
 • SERVİSİN KAPATILMASI
  • İŞLETMECİ, UYGULAMA’yı ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebepten, herhangi bir zamandan önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan kapatma hakkını saklı tutmaktadır. UYGULAMA’ya gönderilmiş olan herhangi bir İçeriğin ve/veya Sunulan İçeriğin depolanmaması ya da silinmesiyle ilgili olarak, İŞLETMECİ’nin herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  • YÜRÜRLÜK; İşbu SÖZLEŞME’nin Madde 1.8’e göre okunarak KULLANICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda KULLANICI SÖZLEŞME’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir. TARAFLAR arasında mutabakata varılmış tüm hususları içeren bu SÖZLEŞME, daha önce TARAFLAR aranızda akdedilmiş yazılı ve sözlü tüm düzenlemelerin yerine geçer.
  • KULLANICI UYGULAMA’yı silmeyi istese bile, bunun teknik bir konu olarak biraz zaman alabileceğini veya bunu elde etmenin mümkün olmadığını kabul eder.
  • İŞLETMECİ, KULLANICI’nın üçüncü kişilere açtığı verilerinin üçüncü kişiler tarafların saklamasını veya kullanmasını önleyemeyebilir.
  • İŞLETMECİ KULLANICI’ları, uygun yasalar ve düzenlemeler gereğince veya SÖZLEŞME’ye uygun olarak, , herhangi bir nedenle bloke etme veya kaldırma hakkımızı saklı tutar.

Kullanıcı Güvenliği ve Gizliliği

Kamapp Messenger kullanıcı mahremiyetine üst seviyede önem vermektedir. Kamapp Messenger Gizlilik Politikası’nda ayrıntıları inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. Kamapp Messenger Gizlilik Politikası veya devlet tarafından çıkarılan düzenlemelerle ilgili iletişim hakkındaki sorgularınız için  tıklayın.